આધાર કાર્ડ થી લોન કેમ લેવાય

Published on 07/11/2022 By ipmindia 

આધાર કાર્ડથી 10000ની લોન કેવી રીતે મેળવવીઃઆજે અમે તમને જણાવીશું કે તમે તમારા આધાર કાર્ડ દ્વારા કેવી રીતે લોન લઈ શકો છો.

 આજે આપણે એવી દુનિયામાં જીવી રહ્યા છીએ જ્યાં આપણે કોઈપણ માહિતી ઓનલાઈન મેળવી શકીએ છીએ અથવા કોઈપણ કામ ઘરે બેઠા કરી શકીએ છીએ.

 આજે આપણે એવી દુનિયામાં જીવી રહ્યા છીએ જ્યાં આપણે કોઈપણ માહિતી ઓનલાઈન મેળવી શકીએ છીએ અથવા કોઈપણ કામ ઘરે બેઠા કરી શકીએ છીએ.

આધાર-કાર્ડ-થી લોન કેમ લવા માટે શુ કરવું પડે 

આધાર કાર્ડથી લોન લેવા માટે જો તમે તમારા આધાર કાર્ડ દ્વારા લોન લેવા માંગો છો, તો તમે ઘરે બેઠા તમારા મોબાઈલથી ઓનલાઈન લોન લઈ શકો છો

આ માટે તમારે તમારા સ્માર્ટ ફોનમાં એક એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવી પડશે, જેના દ્વારા તમે 1000 થી 10000 સુધીની લોન મેળવી શકો છો.

જેમ તમે જાણો છો, જ્યારે પણ કોઈને પૈસાની જરૂર હોય છે, ત્યારે તેણે તેના સંબંધીઓ અથવા અન્ય લોકો પાસેથી પૈસા માંગવા પડે છે.

આધાર કાર્ડથી લોન લેવા સંબંધિત અન્ય માહિતી

જો તમને ઓછા પૈસાની જરૂર હોય તો તમને બેંકમાંથી પૈસા નહીં મળે પરંતુ Ocash એપથી તમે 10 હજાર સુધીની લોન મેળવી શકો છો.

આ સંસ્થા NBFC દ્વારા પણ માન્ય છે અને તે ઓછા વ્યાજે લોન આપે છે. તમારે તેને 60 દિવસની અંદર ચૂકવવું પડશે.

આ માટે માત્ર ભારતીય નાગરિકો જ અરજી કરી શકે છે.અરજદારની ઉંમર 18 થી 60 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.તમારે તમારી વાર્ષિક આવકની માહિતી આપવી પડશે.

આધાર કાર્ડથી લોન લેવા માટેની પાત્રતા

બેંકની વિગતો આપવાની રહેશે.તમારી પાસે ઈન્ટરનેટ સાથે જોડાયેલ સ્માર્ટફોન હોવો જોઈએ

ID પ્રમાણપત્ર, આધાર કાર્વ, ર્તમાન નિવાસ પ્રમાણપત્ર, પગાર પ્રમાણપત્ર, સ્વ રોજગાર પ્રમાણપત્ર, મોબાઇલ નંબર

Fill in some text